เว็บสล็อตออนไลน์ไลบีเรีย: ให้บริการน้ำดื่มสะอาด สุขอนามัย และสุขอนามัยแก่ผู้คนกว่า 30,000 คน

เว็บสล็อตออนไลน์ไลบีเรีย: ให้บริการน้ำดื่มสะอาด สุขอนามัย และสุขอนามัยแก่ผู้คนกว่า 30,000 คน

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง หน่วยงาน WASH ของรัฐบาลไลบีเรียเว็บสล็อตออนไลน์ และพันธมิตรด้านการพัฒนา ได้เปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำและสุขาภิบาลแห่งใหม่ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสลัมที่เพิ่มขึ้นอย่างซับซ้อนของ Habitatโดยมีหัวหน้าแขก สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย เป็นประธาน Clair Marie Weah และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเมือง Paulita Wie เข้าร่วมงานอุทิศที่เกาะ Peace บุคคลสำคัญอื่นๆ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก

 National WASH Commission, EPA, Libera Water and Sewerage Corporation และ Monrovia City Corporation, Paynesville City Corporation, องค์กรพันธมิตร, ภาคประชาสังคม และตัวแทนชุมชนรวมตัวกันใน Peace Island เพื่อเปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำและสุขาภิบาลใหม่ โครงการต่างๆ สร้างขึ้นด้วยเงินทุนจาก OPEC Fun for International Development และได้รับการชื่นชมจาก Cities Alliance และ ADH Germany โดยร่วมมือกับรัฐบาลไลบีเรียเพื่อประชาชนใน Peace Island ในเมือง Congo Town Township-Monrovia ภายใต้โครงการ Liberia Country 

องค์กรพันธมิตรได้สร้างห้องโถงทางสังคมของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน Habitat for Humanity โครงการที่ดำเนินการโดย World Hope International และ YMCA รวมถึงห้องโถงทางสังคมของชุมชนที่ HE ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียได้อุทิศเมื่อวันที่ 5 มีนาคมพ.ศ.  2564 โครงการน้ำขนาดเล็กแบบสแตนด์อโลนที่มีหลุมเจาะที่ให้ผลตอบแทนสูงสองหลุม ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยให้กับผู้คนกว่า 30,000 คน อ่างเก็บน้ำยกสูงพร้อมถังโพลีหกถัง ตู้น้ำสามตู้พร้อมเครือข่ายการกระจายไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการ ห้องสุขาสุขาภิบาล Bio-Eco ที่สร้างขึ้นใหม่สองห้องและห้องสุขาชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สองห้อง 

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ของ Peace Island ที่มีการนำระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่สมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมขยะมูลฝอย บริการกำจัดของเสีย การรีไซเคิล และการทำปุ๋ยหมักได้ถูกนำมาใช้ 

การรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนที่ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2020 ช่วยกำจัดขยะกว่า 63,000 ลูกบาศก์เมตรออกจากพื้นที่ เพื่อความสะดวกในกระบวนการ มีการสร้างและติดตั้งถังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทันสมัยพร้อมถังข้ามในขณะที่ชาวบ้าน 40 คนได้รับการว่าจ้างจากบริการสุขาภิบาลของเมืองซึ่งเป็นองค์กรในชุมชนที่รวบรวมขยะจากครัวเรือน  

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดดำเนินการผ่านวิสาหกิจชุมชนซึ่งดูแลโดยการจัดการโครงการชุมชนภายใต้การแนะนำของผู้บัญชาการเขตการปกครองและกระทรวงสายงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและสุขอนามัยผ่าน YMCA ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 สูงสุด ด้วยการสังเกตการปฏิบัติด้านสุขอนามัยและการสุขาภิบาล ผู้อยู่อาศัยในเกาะสันติภาพสามารถขัดขวางการแพร่กระจายของไวรัสในชุมชนของตนได้ 

“เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรสลัมในเมืองที่กำลังเติบโต บริการขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแทรกแซงมีความจำเป็นในระดับชุมชน วิธีการตามตลาดสำหรับการให้บริการที่ยั่งยืน ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย” Mathew Ndote กล่าว หัวหน้าพรรคที่ Habitat for Humanity International “ฉันดีใจมากที่โครงการของเราได้แสดงให้เห็นวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้และพบวิธีแก้ไขปัญหาความท้าทายในเมืองที่ซับซ้อนในหลายระดับ เรารู้ว่าเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนสลัมในเมืองให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่”

การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและราคาไม่แพง และการยกระดับการตั้งถิ่นฐานในชุมชนแออัดเป็นองค์ประกอบหลักในการบรรลุถึงเมืองที่มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีความยืดหยุ่น และยั่งยืน ดังที่คาดการณ์ไว้ในวาระเมืองใหม่และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เมืองต่างๆ ยังคงดิ้นรนในการบรรลุเป้าหมายนี้สล็อตออนไลน์